Saturday, 04 20th

Last update03:27:07 AM

 • REGISTER
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

couse training

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง - กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Category: My blog Published on 07 August 2013 Super User
Hits: 804

ic-new ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง - กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2556 
download
ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในการร่วมศึกษาดูงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 086-933-8585 หรือ 055-963945 และสามารถโอนเงินเพื่อสมทบการศึกษาดูงาน จำนวนร้อยละ 30 ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชีกองทุนพัฒนางานบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 857-0-18315-1


 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

Category: My blog Published on 07 August 2013 Super User
Hits: 836

ic-new ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2556  
download
ผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ในการร่วมศึกษาดูงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร 086-933-8585 หรือ 055-963945 และสามารถโอนเงินเพื่อสมทบการศึกษาดูงาน จำนวนร้อยละ 30 ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชีกองทุนพัฒนางานบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 857-0-18315-1


 

 

ข่าวด่วน!! ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย

Category: My blog Published on 01 August 2013 Super User
Hits: 973

ic-new ประกาศ : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย จากเดิมวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 เป็นวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556  รายละเอียดตามไฟล์แนบ  
 download-2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Category: My blog Published on 11 July 2013 nelsp
Hits: 1119

ic-new ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วันที่ 27-28  กรกฎาคม 2556  ณ โรงเลยพาเลซ จังหวัดเลย
download

ข่าวด่วน!! ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Category: My blog Published on 03 July 2013 Super User
Hits: 958

ic-new ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
สำหรับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • กลุ่มที่ 1 จังหวัดหนองคาย มีสิทธิ์ศึกษาดูงาน ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556
 • กลุ่มที่ 2 จังหวัดเลย มีสิทธิ์ศึกษาดูงาน ณ เมืองสิบสองปันนา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2556 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
      โครงการฯรองรับ ร้อยละ 70
      ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก ร้อยละ 30


 

ศุลกากรหนองคาย ร่วมกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ม.นเรศวร เตรียมพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ฯ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Category: My blog Published on 28 February 2011 Super User
Hits: 1571

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556  นายอัศนี เรืองบุญ นายด่านศุลกากรหนองคาย ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อดำเนินงาน  “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  ภายใต้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู และเลย)

Read more...

About us

Robot

 โลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุน การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนของประเทศ เพราะโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการทั้งที่อยู่ในส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ อ่านต่อ

Contact us

 • Add: วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Tel: (+66) 968 743-44
You are here: Home